Masz pytania, chcesz zamówić bezpłatną wycenę. Odezwij się do nas!

Napisz do nas!+48 791 801 801

Informacja odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest AXEL BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-870 Błonie, ul. Kamosińskiego 15, NIP:118-20-40-430.

Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych nie stanowi istoty działalności naszej firmy. Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane wyłącznie w minimalnym zakresie, w tym, jaki nam Państwo podali w toku kontaktów z nami. Państwa dane osobowe gromadzimy wyłącznie w celu:

  • wykonania przez naszą firmę zobowiązań wobec Państwa,
  • ochrony interesów naszej firmy lub składania Państwu ofert naszych usług.

Państwa dane mogą być udostępnione:

  • wyłącznie naszym pracownikom,
  • instytucjom uprawnionym do tego z urzędu lub firmom z nami współpracującym, ale tylko w sytuacji,  jeżeli zajdzie konieczność w tym zakresie.

W każdej chwili mogą Państwo na pisemny wniosek w tej sprawie:

  • otrzymać kopię swoich danych,
  • otrzymać informację o tym,  jakie Państwa dane posiadamy,
  • żądać aktualizacji swoich danych,
  • żądać wykreślenia swoich danych z naszej bazy danych, a wszystko to w zakresie przepisów RODO.


Łukasz Wojtera | 05-07-2018